معنی و ترجمه کلمه water gas tar به فارسی water gas tar یعنی چه

water gas tar


قطران محصول تجزيه اب
معمارى : قطران گاز اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها