معنی و ترجمه کلمه water hammer به فارسی water hammer یعنی چه

water hammer


عمران : ضربت قوج
معمارى : ضربت قوچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها