معنی و ترجمه کلمه water hazard به فارسی water hazard یعنی چه

water hazard


ورزش : مانع ابى در مسير گوى گلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها