معنی و ترجمه کلمه water meter به فارسی water meter یعنی چه

water meter


کنتور اب ،اب سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها