معنی و ترجمه کلمه water repellent به فارسی water repellent یعنی چه

water repellent


دافع اب ،پس زننده اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها