معنی و ترجمه کلمه water resistance به فارسی water resistance یعنی چه

water resistance


مقاومت در مقابل اب( رنگ)
معمارى : مقاومت در مقابل اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها