معنی و ترجمه کلمه water table به فارسی water table یعنی چه

water table


سطح ايستايى ،سطح ايستاى ،سطح ابهاى زير زمين
عمران : سطح ايستائى اب
معمارى : ابخوان سفره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها