معنی و ترجمه کلمه water terminal به فارسی water terminal یعنی چه

water terminal


باراندازهاى ابى
علوم نظامى : ترمينالهاى ابى اسکله هاى کنار دريا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها