معنی و ترجمه کلمه water tower به فارسی water tower یعنی چه

water tower


تانک اب ،برج مخزن اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها