معنی و ترجمه کلمه water year به فارسی water year یعنی چه

water year


عمران : سال ابى که برابر است با اول مهر هر سال تا پايان شهريور سال بعد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها