معنی و ترجمه کلمه watering place به فارسی watering place یعنی چه

watering place


ابشخور،استخر،اب انبار،مخزن ،محل چشمه اب معدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها