معنی و ترجمه کلمه waterproof wire به فارسی waterproof wire یعنی چه

waterproof wire


الکترونيک : سيم نم ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها