معنی و ترجمه کلمه watertight به فارسی watertight یعنی چه

watertight


اب ناپذير،ضد نفوذ اب ،مانع دخول اب ،کيپ ،مجراى تنگ
الکترونيک : اب بندى شده
علوم نظامى : غير قابل نفوذ اب
علوم دريايى : اب ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها