معنی و ترجمه کلمه wattle به فارسی wattle یعنی چه

wattle


چپر،ترکه براى ساختن سبد،ترکه ،جگن ،نرده گذارى کردن ،بستن ،پيچيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها