معنی و ترجمه کلمه wattless power به فارسی wattless power یعنی چه

wattless power


الکترونيک : توان هرز
علوم هوايى : توان راکتيو يا غيرموثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها