معنی و ترجمه کلمه wave form به فارسی wave form یعنی چه

wave form


الکترونيک : شکل موج
علوم هوايى : شکل موج تکرارى در نمودار دامنه و زمان يا روى لوله اشعه کاتدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها