معنی و ترجمه کلمه wave frequency به فارسی wave frequency یعنی چه

wave frequency


روانشناسى : بسامد موج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها