معنی و ترجمه کلمه wave front به فارسی wave front یعنی چه

wave front


جبهه امواج راديويى
الکترونيک : جبهه موج
علوم هوايى : جبهه موج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها