معنی و ترجمه کلمه wave guide به فارسی wave guide یعنی چه

wave guide


زيست شناسى : موجبر
علوم هوايى : هادى براى تابشهاى الکترومگنتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها