معنی و ترجمه کلمه wave radiation به فارسی wave radiation یعنی چه

wave radiation


علوم مهندسى : تابش موج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها