معنی و ترجمه کلمه wave-kick به فارسی wave-kick یعنی چه

wave-kick


ورزش : حرکت روى جلوى تخته موج با ضربه زدن يا کشيدن يک پا در موج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها