معنی و ترجمه کلمه waveringly به فارسی waveringly یعنی چه

waveringly


با تزلزل ،با ترديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها