معنی و ترجمه کلمه wax candle or taper به فارسی wax candle or taper یعنی چه

wax candle or taper


شمع مومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها