معنی و ترجمه کلمه wax به فارسی wax یعنی چه

wax


واکس اسکى ،موم ،مومى شکل ،شمع مومى ،رشد کردن ،زياد شدن ،(درموردماه)رو به بدر رفتن ،استحاله يافتن
معمارى : موم
ورزش : واکس زدن سطح فوقانى تخته موج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها