معنی و ترجمه کلمه waxing cork به فارسی waxing cork یعنی چه

waxing cork


ورزش : چوب پنبه براى پوليش کردن اسکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها