معنی و ترجمه کلمه waxy به فارسی waxy یعنی چه

waxy


مومى ،پراز موم ،(ز.ع )عصبانى ،خشمگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها