معنی و ترجمه کلمه way به فارسی way یعنی چه

way


مسير،راه عبور،راه ،جاده ،طريق ،سبک)sabk( ،طرز،طريقه
علوم مهندسى : گذرگاه
قانون ـ فقه : معبر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها