معنی و ترجمه کلمه waybill به فارسی waybill یعنی چه

waybill


بارنامه ،سند حمل ،بار نامه ،خط سير مسافر،راهنماى مسافرت
بازرگانى : راه نامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها