معنی و ترجمه کلمه we are beset with dangers به فارسی we are beset with dangers یعنی چه

we are beset with dangers


خطرها ما را فرا گرفته اند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها