معنی و ترجمه کلمه we are in the same way به فارسی we are in the same way یعنی چه

we are in the same way


ما هم همان حال را داريم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها