معنی و ترجمه کلمه we are want of money به فارسی we are want of money یعنی چه

we are want of money


ما نيازمند پول هستيم ،به پول احتياج داريم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها