معنی و ترجمه کلمه we demand p in our contract به فارسی we demand p in our contract یعنی چه

we demand p in our contract


ما صراحت ودقت در قرارداد مى خواهيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها