معنی و ترجمه کلمه we eat that we may live به فارسی we eat that we may live یعنی چه

we eat that we may live


ميخوريم براى اينکه زنده باشيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها