معنی و ترجمه کلمه we had a heavy p to day به فارسی we had a heavy p to day یعنی چه

we had a heavy p to day


امروز نامه هاى بسيارى از پست داشتيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها