معنی و ترجمه کلمه we had coffee of a kind به فارسی we had coffee of a kind یعنی چه

we had coffee of a kind


يکجورقهوه اى داشتيم ياخورديم( که تنها نامش قهوه بود يا اسم ان قهوه بود)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها