معنی و ترجمه کلمه we have no more bread به فارسی we have no more bread یعنی چه

we have no more bread


ديگر نان نداريم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها