معنی و ترجمه کلمه we intend no harm به فارسی we intend no harm یعنی چه

we intend no harm


قصد ازار نداريم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها