معنی و ترجمه کلمه we learnt from london that به فارسی we learnt from london that یعنی چه

we learnt from london that


از لندن خبر ميرسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها