معنی و ترجمه کلمه we left for paris به فارسی we left for paris یعنی چه

we left for paris


عازم پاريس شديم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها