معنی و ترجمه کلمه we must winnow away the refuse به فارسی we must winnow away the refuse یعنی چه

we must winnow away the refuse


اشغال انرا بايد( با باد دادن ) بگيريم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها