معنی و ترجمه کلمه we need servants به فارسی we need servants یعنی چه

we need servants


ما نيازمند بنوکر هستيم ،ما نوکرهايى ميخواهيم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها