معنی و ترجمه کلمه we put it at rials 15 به فارسی we put it at rials 15 یعنی چه

we put it at rials 15


15ريال( يا نرخ ) روى ان گذاشتيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها