معنی و ترجمه کلمه we ran short of sugar به فارسی we ran short of sugar یعنی چه

we ran short of sugar


قندمان کم امد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها