معنی و ترجمه کلمه we the under signed به فارسی we the under signed یعنی چه

we the under signed


قانون ـ فقه : امضا کنندگان زير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها