معنی و ترجمه کلمه we used to play there به فارسی we used to play there یعنی چه

we used to play there


ما انجا بازى ميکرديم( يعنى برحسب عادت....... )

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها