معنی و ترجمه کلمه we went for a good round به فارسی we went for a good round یعنی چه

we went for a good round


گشت خوبى زده برگشتيم به خانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها