معنی و ترجمه کلمه we were ordered to stay به فارسی we were ordered to stay یعنی چه

we were ordered to stay


دستور دادند بمانيم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها