معنی و ترجمه کلمه we were preceded by the guides به فارسی we were preceded by the guides یعنی چه

we were preceded by the guides


راهنماها جلو ما ميرفتند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها