معنی و ترجمه کلمه we به فارسی we یعنی چه

we


ما،ضمير اول شخص جمع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها