معنی و ترجمه کلمه weak constitution به فارسی weak constitution یعنی چه

weak constitution


بنيه ضعيف ،ضعف بنيه ،مزاج ضعيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها